Demineralizovaná voda

Demineralizovaná voda je voda vysoké čistoty a kvality, zbavená všech minerálů a nečistot, a zdravotně nezávadná. Měrná elektrická vodivost je téměř žádná (zpravidla nižší než 0,1 μS/cm) a proto nelze použít demineralizovanou vodu pro provoz elektrodových parních zvlhčovačů. Více se dovíte v článku o demineralizované vodě.

Normální voda

Pro zvlhčovací zařízení značky Hygromatik jsou důležitými parametry měrná vodivost a tvrdost vody, které mají vliv na tvorbu usazenin. Definujeme tzv. normální vodu, která je běžnou napájecí pitnou vodou s danou měrnou vodivostí, pitná voda může mít v různých oblastech odlišné parametry, a na to je potřeba dávat pozor. Podrobněji se o normální vodě pro zvlhčovací zařízení Hygromatik můžete dovědět v samostatném článku o normální vodě.