Demineralizovaná voda

Demineralizovaná voda je voda vysoké čistoty a kvality, zbavená všech minerálů a nečistot, a zdravotně nezávadná. Měrná elektrická vodivost je téměř žádná (zpravidla nižší než 0,1 μS/cm) a proto nelze použít demineralizovanou vodu pro provoz elektrodových parních zvlhčovačů. Více se dovíte v článku o demineralizované vodě.

Normální voda

Pro zvlhčovací zařízení značky Hygromatik jsou důležitými parametry měrná vodivost a tvrdost vody, které mají vliv na tvorbu usazenin. Definujeme tzv. normální vodu, která je běžnou napájecí pitnou vodou s danou měrnou vodivostí, pitná voda může mít v různých oblastech odlišné parametry, a na to je potřeba dávat pozor. Podrobněji se o normální vodě pro zvlhčovací zařízení Hygromatik můžete dovědět v samostatném článku o normální vodě.

Vlhčení párou

Přímé vstřikování tlakové suché páry- tlakový parní zvlhčovací systém Hygromatik DDS je určen pro napojení na zdroj centrálního tlakového rozvodu páry, nebo páry vyráběné v externím vyvíječi páry. Tlakový parní zvlhčovací systém je kompaktní, provozně úsporný, lehký a především funkčně bezpečný. Systém se vyznačuje rychlým náběhem na požadovaný zvlhčovací výkon. Podrobněji se vlhčení párou můžete dovědět v samostatném článku o vlhčení párou.

 

Vliv měrné vodivosti vody (µS/cm) na provoz elektrodových parních zvlhčovačů

Vliv měrné vodivosti vody na provoz elektrodových parních zvlhčovačů