Atomizer VN – Vakuový vířivý rozprašovač pro tvorbu studené mlhy

Adiabatické zvlhčování a chlazení Atomizer VN - Vakuová tryska Rozprašovací adiabatický zvlhčovací systém Hygromatik VN pro výrobu studené mlhy využívá vakuových trysek na stlačený vzduch pro atomizaci vody. Atomizér Hygromatik VN vyniká nízkou spotřebou el. energie, vysokou účinností, spolehlivostí, výkonností, hygienickým provozem a adiabatickým chladicím efektem.

Zvlhčovací atomizér Hygromatik VN je vhodný především v provozech, kde klasické využití zvlhčovacích parních elektrických generátorů se stává energeticky náročné, případně jsou na zařízení kladeny velké zvlhčovací výkony. Systém rozprašovacích vakuových trysek je vhodný také do provozů, kde není k dispozici centrální vzduchotechnické zařízení pro úpravu a distribuci zvlhčeného vzduchu. Vakuové rozprašovací trysky VN se instalují přímo do prostoru.

Zvlhčovací atomizér Hygromatik Atomizer VN je vhodný pro provozy:
 • tisk a skladování papíru,
 • výroba elektroniky,
 • dřevozpracující průmysl,
 • skleníky,
 • skladování tabáku,
 • skladování textilií,
 • stavebnictví,
 • lakýrnictví.

Popis činnosti systému zvlhčování VN

Princip systému zvlhčování Hygromatik VN je založen na atomizaci vody. Uvnitř vakuové trysky dochází vlivem kinetické energie proudícího čistého a suchého vzduchu ke vzniku podtlaku, který přisává, unáší a následně rozprašuje čistou pitnou vodu ve formě nejjemnějších kapiček, aerosolů. Studená vodní mlha je dále promíchávána s okolním vzduchem. Vedlejším podružným fyzikálním jevem adiabatického zvlhčování vzduchu je jeho citelné ochlazení. Intenzita adiabatického ochlazení záleží na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Provoz zařízení je maximálně hygienický. Proudící stlačený vzduch a voda ve vakuové trysce nepřijdou do vzájemného kontaktu, protože studená mlha je generována až za vyústěním injektoru vakuové trysky. Řídicí jednotka aktivuje pravidelné automatické čistící cykly vakuových trysek a proplachování systému.

Ovládací a řídicí systém umožňuje jednoduché, přehledné a intuitivní nastavení zvlhčovacího výkonu. Vakuové trysky jsou vyrobeny z nerezové oceli. Rozvod čisté pitné vody a tlakového vzduchu je proveden z plastového potrubí.

Adiabatické zvlhčování a chlazení Atomizer VN - Vakuový rozprašovací systém VN

Adiabatické zvlhčování a chlazení Atomizer VN – Vakuový rozprašovací systém VN

Vlastnosti systému zvlhčování VN

Zvlhčovací výkon jedné vakuové trysky: 8 l / hod
Maximální počet vakuových trysek v okruhu: 8 ks
Maximální počet vakuových trysek na vakuový ventil: 16 ks
Provozní tlak vzduchu: 2 bar
Provoz: Řízení výkonu prostorovým hygrostatem s krokovou nebo proporcionální regulací. Vysoká atomizace vody, hygienický provoz zařízení.
Materiál: Vysoce kvalitní trysky z nerezové oceli.
Spotřeba: Velmi úsporný provoz systému, max. 25 W, napájení 230V / 50 Hz.

Sestava zvlhčovacího systému

 • přívod stlačeného vzduchu o tlaku 2 bar,
 • vzduchový filtr a dehydrátor pro stlačený vzduch,
 • přívod pitné vody s vodním filtrem,
 • vakuový ventil pro řízení vakuových trysek,
 • řídicí jednotka s regulací provozního tlaku vzduchu,
 • elektrické napájení 230V / 50 Hz,
 • hlavní tlakový řídicí ventil,
 • prostorový hygrostat,
 • vakuové trysky VN.

Kontrolní a řídicí systém

Umožňuje monitorovat a nastavovat provozní parametry:
 • nastavení řídícího signálu,
 • nastavení času automatického čištění trysek a proplachování systému,
 • možnost manuálního proplachování,
 • signalizace provozních poruch,
 • resetování poruchových signálů,
 • autodiagnostika zařízení,
 • počítadlo provozních hodin,
 • ruční start systému bez externího ovládání.
Adiabatické zvlhčování a chlazení Atomizer VN - Kontrolní a řídící systém CU-1

Adiabatické zvlhčování a chlazení Atomizer VN – Kontrolní a řídící systém CU-1

Technická data vakuového rozprašovacího systému Hygromatik VN

Typ   Vakuová tryska Kontrolní a řídící jednotka CU-1 Hlavní tlakový ventil Vakuový ventil
Atomizovaný výstup [I/h] max. 8
Voda          
Přívod vody [mm] 6 x 4 6 x 4
Odvod vody [mm] 10 x 8
Vzduch          
Kontrola vzduchu [mm] 6 x 4 6 x 4 6 x 4
Stlačený vzduch [mm] 6 x 4 10 x 8
Elektro          
Příkon [W] 25
Elektrické napětí * [V/Hz] 230 / 50
Rozměry          
  Výška [mm] 35 250 88 124
  Šířka [mm] 50 296 155 84
*) Jiné napětí elektrické sítě na vyžádání