Pro zvlhčovací zařízení značky Hygromatik jsou důležitými parametry měrná vodivost a tvrdost vody, které mají vliv na tvorbu usazenin. Definujeme tzv. normální vodu, která je běžnou napájecí pitnou vodou s danou měrnou vodivostí, pitná voda může mít v různých oblastech odlišné parametry, a na to je potřeba dávat pozor.

Měrná vodivost a tvrdost vody

Důležitým kritériem je měrná vodivost a celková tvrdost vody. Tyto parametry vody mají přímý vliv na tvorbu usazenin. Tvrdost vody je způsobena koncentrací solí. Čím více solí, tím větší je tvrdost vody. Měrná vodivost vody narůstá s koncentrací solí a se vzrůstající teplotou vody. Celkovou tvrdost můžeme rozdělit na přechodnou a stálou. Z technického hlediska není žádoucí ani velmi měkká voda, ani voda příliš tvrdá. Problémem se stává tvrdost u teplé vody, kdy ohřevem a varem vody dochází k vysrážení a tvorbě vodního kamene. Obecně se tvrdostí vody rozumí koncentrace vápníku a hořčíku.

Obsah vápníku ve vodě

Obsah vápníku ve vodě je přímo svázán s geologickou kompozicí horniny, kterou protéká. Proto se tvrdost vody v jednotlivých geografických oblastech liší. Z celkové tvrdosti vody jsou vyvozeny tyto údaje: tvrdost od 1° do 10° označuje vodu měkkou, do 5° jde o vodu zvláště měkkou. Rozsah 10° až 20° značí střední tvrdost, 20° až 30° definuje tvrdou vodu a přes 30° jde o zvlášť tvrdou vodu.

Kyselost a zásaditost vody

Kyselost a zásaditost se vyjadřuje v stupnici hodnot pH. Rozsah stupnice je od 0 do 14 pH, přičemž hodnotě pH 7 odpovídá roztok neutrální (pitná voda). Hodnoty nižší označují roztok kyselý, hodnoty vyšší zásaditý čili alkalický.

Zvlhčovací zařízení Hygromatik

Výrobce zařízení Hygromatik definuje jako normální vodu běžnou napájecí pitnou vodu o měrné vodivosti mezi 200 a 500 μS/cm při 15 °C a pH 7, která je pro tyto účely ideální. Pitná voda může mít ovšem v různých geografických oblastech odlišné parametry.

Doporučená vodivost napájecí vody

Doporučená vodivost napájecí vody udávaná v μS/cm pro parní elektrodový zvlhčovač Hygromatik

Doporučená vodivost napájecí vody udávaná v μS/cm pro parní elektrodový zvlhčovač Hygromatik
D1 nízký práh
C1 snížená vodivost (hrozí přeplňování zařízení napájecí vodou)
A normální voda
B zvýšená vodivost
C2 rozsah vyšší vodivosti (větší opotřebení varných elektrod)
D2 horní hranice použitelnosti (vysoká vodivost, opotřebení elektrod, el. výboje mezi elektrodami)