Tlakový parní zvlhčovací systém Hygromatik SIH

Steam Injection SIH 20 – 40 – tlakové parní trubice pro vlhčení suchou párou do VZT potrubí

Hygromatik SIH - Tlakový parní zvlhčovací systém Tlakový parní zvlhčovací systém Hygromatik SIH (Steam injection humidifiers) je určen pro napojení na zdroj centrálního tlakového rozvodu páry nebo páry vyráběné v externím vyvíječi páry. Parní zvlhčovací systém Hygromatik SIH je k dispozici ve výkonovém provedení SIH 20 a SIH 40. Každý z těchto zvlhčovacích parních systémů může být provozován s jednou nebo s více parními trubicemi pro rovnoměrnější rozptýlení páry.

Hygromatik SIH - Tlakový parní zvlhčovací systém - s jednou a třemi parními trubicemiSIH - Tlakový parní zvlhčovací systém

Hygromatik SIH – Tlakový parní zvlhčovací systém – s jednou a třemi parními trubicemi

Hygromatik SIH - Tlakový parní zvlhčovací systém - s jednou a třemi parními trubicemi

Hygromatik SIH – Tlakový parní zvlhčovací systém – s jednou a třemi parními trubicemi

Konstrukční výhody zvlhčovacího parního systému Hygromatik SIH

Zásadní konstrukční výhoda zvlhčovacího parního systému Hygromatik SIH spočívá v sestavě čtyř dílčích provozních celků v jednom kompletu:

  • separátor kapek s odlučovačem kondenzátu,
  • řídicí ventil s bezpečnostními havarijními funkcemi,
  • vysoce výkonná parní trubice s jemnou distribucí parního paprsku,
  • ostatní provozní příslušenství.

Tlakový parní zvlhčovací systém Hygromatik SIH

Tlakový parní zvlhčovací systém Hygromatik SIH je kompaktní, lehký, provozně úsporný a především funkčně bezpečný. Parní trubice a separátor jsou vyrobeny z tenkostěnné nerezové oceli, čímž je docíleno nízké hmotnosti, rychlého prohřátí a náběhu zvlhčovacího výkonu. Podstatnou výhodou parních zvlhčovacích systémů je minimální absorpční vzdálenosti za parní trubicí pro bezpečné promíchání páry se vzduchem bez nežádoucí tvorby kondenzátu v distribuční síti, který by mohl způsobit hygienické komplikace a korozi zařízení. Systém SIH lze sestavit individuálně. Jeho standardní přírubové spoje, kompaktní rozměry a nízká hmotnost umožňují snadnou montáž a to i v náročných prostorových podmínkách.

Parní zvlhčovací systém Hygromatik SIH je k dispozici ve dvou variantách:

  • Verze VA – zařízení je vyrobeno z nerezové oceli a sestaveno v jeden funkční celek tvořený vstupním filtrem páry, separátorem kapek a kondenzátu, regulačním ventilem s pohonem, systémem automatického odtoku kondenzátu a distribuční parní trubicí.
  • Verze CI – zařízení je vyrobeno jako sestava z různých komponent a materiálů šedé litiny.
Hygromatik SIH - Tlakový parní zvlhčovací systém typ VA a typ CI

Hygromatik SIH – Tlakový parní zvlhčovací systém typ VA a typ CI

Popis funkce parního zvlhčovacího systému SIH

Při náběhu systému tlaková pára pozvolně proudí přes filtr nečistot do odstředivého separátoru, který odděluje mokrou páru a vzniklý kondenzát od suché páry. Separací je zajištěno, že se postupně prohřívá celý systém na provozní teplotu a do parních trubic se nedostane voda a mokrá pára. Teplota kondenzátu odváděného ze separátoru se postupně zvyšuje na 80 °C a po dosažení teploty 95 °C je systém uveden do provozu. Kondenzát je za účelem optimálního odvodnění separátoru automaticky odváděn přes plovákový systém. Určité množství suché páry při náběhu systému do provozního stavu proudí přes propojovací potrubí do předehřevu parní trubice a za provozu zajišťuje její kontinuální ohřev, který zabraňuje kondenzaci suché páry v trubici. Systém vyhřívání parní trubice je oddělen od samotných parních trysek a nepodílí se na zvlhčování. Vyhřívání parní trubice řídí termostatický kondenzační ventil, který zajišťuje automatický odvod studeného kondenzátu a mokré páry. Po dosažení provozní teploty je termostatický kondenzační ventil uzavřen, aby byly na minimum sníženy ztráty páry.

Suchá pára určená pro zvlhčování je jímána a dopravována přes separátor k regulačnímu ventilu, který řídí její požadované množství. Následně je suchá pára vyfukována přes speciálně tvarované parní trysky umístěné na obvodu parní trubice. Regulační ventil je ovládán elektrickým nebo pneumatickým pohonem od požadavku řídicího hygrostatu, případně externího regulačního signálu s ohledem na ostatní provozní veličiny, především teplotu a průtok vzduchu v zařízení vzduchotechniky.

Systém je vybaven ochrannou funkcí Start-up, která zajistí, aby proces parního zvlhčování začal až po dosažení bezpečné provozní teploty parních trubic a nemohlo tak dojít k nežádoucí kondenzaci vodní páry ve vzduchotechnickém zařízení. V některých provozních případech po uzavření regulačního ventilu se může v prostoru parní trubice vytvořit kondenzát, který se samovolně odpaří výhřevem parní trubice. Odpaření zbytků kondenzátu může trvat až 20 minut.

Komponenty systému Hygomatik SIH

Vstupní filtr páry

Vstupní filtr páry je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli a chrání regulační ventil a odvod kondenzátu před znečištěním z parní distribuční sítě.

Separátor

Separátor pracuje na odstředivém principu a je vyroben z nerezové oceli. Vysoce výkonný odlučovač kondenzátu je robustní konstrukce a vzhledem k rychlé odezvě a vysoké kapacitě je odváděno velké množství vzniklého kondenzátu s omezením ztrát na straně páry.

Regulační ventil páry

Hygromatik SIH - Tlakový parní zvlhčovací systém - regulační ventil Spirax Sarco

Hygromatik SIH – Tlakový parní zvlhčovací systém – regulační ventil Spirax Sarco

Regulační ventil páry se servopohonem tvoří kompaktní celek tvořený tělesem regulačního ventilu a servopohonu pro rychlou odezvu a jemnou regulaci. Speciální konstrukce a odolný materiál sedla a kužele ventilu prodlužuje jeho životnost. Charakteristika ventilu se vyznačuje jemným ovládáním v dolním rozsahu minimálních výkonů a rychlou reakcí na požadavek vyššího výkonu v horním regulačním pásmu. Servopohon ventilu je vybaven ochranou bezpečnostní funkcí, která v případě výpadku el. napájení nebo ztráty tlaku páry nuceně uzavře regulační ventil. Regulační ventil může být ovládán i pneumatickým pohonem.

Vysoce výkonná parní rozprašovací trubice

Vysoce výkonná parní rozprašovací trubice z nerezové oceli má nízkou hmotnost a vyznačuje se snadnou instalací. Speciálně tvarované a nalisované parní trysky umístěné po obvodu parní trubice se vyznačují nízkou provozní hlučností.

Zvlhčovací výkon

Maximální zvlhčovací výkon u jednotlivých typů SIH systému:

  • Maximální zvlhčovací výkon Hygromatik SIH 20 – 180 kg / hod / pmax 4 bar.
  • Maximální zvlhčovací výkon Hygromatik SIH 40 – 730 kg / hod / pmax 4 bar.