Demineralizovaná voda je voda vysoké čistoty a kvality, zbavená všech minerálů a nečistot, a zdravotně nezávadná. Měrná elektrická vodivost je téměř žádná (zpravidla nižší než 0,1 μS/cm) a proto nelze použít demineralizovanou vodu pro provoz elektrodových parních zvlhčovačů. Demineralizovaná voda se vyrábí pomocí destilace, deionizace, reverzní osmózy, nanofiltrace a elektrodialýzy. Demineralizovaná voda je agresivní vůči materiálům, se kterými přichází do styku, vstřebává vodou rozpustné látky – změkčovadla, kovy z potrubí, toxické látky z plastových a pryžových hadicových rozvodů atd.

Destilace

Destilace je metoda čištění látek podle bodu varu. Voda se varem postupně přeměňuje v páru a ta průchodem chladičem kondenzuje na destilovanou vodu.

Deionizace

Deionizace je metoda využívající schopnosti určitých makromolekulárních látek zachycovat ionty z roztoku.

Demineralizace

Demineralizace znamená ionexové odstraňování všech aniontů a kationtů z vody, včetně oxidů uhlíku a křemíku, které se běžnou deionizací z vody neodstraní.

Reverzní osmóza, membránová filtrace

Reverzní osmóza, membránová filtrace je metoda sloužící k oddělení anorganických solí a organických molekul pod tlakem. Používá se polopropustná membrána. Odstraňují se částice o velikosti jednotek nanometrů a menší. Na obdobném principu pracuje nanofiltrace, ale s nižší filtrační schopností.

Elektrodialýza

Elektrodialýza je metoda využívajících elektromembránových procesů k odstranění anorganických iontů, založená na principu separace solí v elektrickém poli pomocí polopropustných membrán s ionexovými vlastnostmi.