Promyšlená konstrukce zařízení HygroMatik zaručuje provozovateli bezporuchový provoz a snadnou údržbu. Kvalita vstupní vody má přímý vliv na rychlost opotřebení varných elektrod a jejich výměny. Délku intervalu výměny varných elektrod lze ovlivnit změnou výkonu zařízení, úpravou doby odkalování a četností dopouštění čerstvé vody.

Profylaxe a servisní služby

Profylaxe (profylaktické prohlídky) a servisní služby jsou cílené, opakující se pravidelné kontroly a údržba zařízení s cílem zabránit poruchám a nadměrnému opotřebení vlivem prostředí a technického, případně lidského faktoru. Do těchto činností také patří i pravidelné dodávky a výměny provozních náplní a spotřebních dílů (filtry, elektrody, klínové řemeny…) atd.

Servisní zásah

Servisním zásahem se rozumí jednorázové poskytnutí servisní služby. V případě poskytnutí servisních služeb, které nejsou zajištěny vlastními pracovníky, dlouhodobě spolupracujeme se stálými a ověřenými subdodavateli. Zabráníme tak neúmyslným komplikacím vzešlých ze spolupráce s neověřenými firmami a jejich odlišné filozofie řízení a pohledu na kvalitu odvedené práce.

Servisní služby

Na zařízení elektrických parních zvlhčovačů HygroMatik poskytujeme tyto odborné servisní služby v rozsahu:

 • zajištění servisních oprav (výměny elektrod, spínacích prvků a varných nádob, …),
 • pravidelné profylaktické prohlídky zařízení,
 • kontrola opotřebení spotřebních dílů,
 • kontrola funkce ochranných zařízení,
 • kontrola provozních parametrů,
 • dodávka a montáž zařízení.

Dodávka a montáž

Zajistíme kompletní dodávku a montáž zařízení předního evropského výrobce HygroMatik

 • Skladba kontrolních úkonů profylaktické prohlídky,
 • kontrola elektrického proudu a napětí, elektrických spojů, spínacích prvků a elektrických ochran,
 • kontrola dotažení všech mechanických spojů a spon,
 • kontrola distribučních prvků páry a parních rozvodů,
 • kontrola odkalovacích čerpadel, napouštěcích ventilů a odpadů,
 • vyčištění prostoru řídící elektroniky,
 • kontrola nastavení provozních parametrů.