Aplikace zvlhčovacího zařízení HygroMatik

K aplikaci zvlhčovacího zařízení HygroMatik dochází v následujících oborech – Tiskárny, galerie, lakovny, zpracování dřeva, pekárny, potravinářství, archivy, laboratoře, parní sauny, centrální větrání a klimatizace, telefonní centrály, výroba hudebních nástrojů a mnoho dalších aplikací. Výrobce zvlhčovacích zařízení Hyromatik nabízí široké spektrum zvlhčovacích systémů.

Centrální větrání a klimatizace

Zvlhčovací zařízení se používá v centrálních větráních a klimatizacích k dovlhčení vzduchu na požadovanou vlhkost, bez které se zejména v zimě neobejdete.

Potravinářství, pekárny, udírny, dozrávárny, sklady

Zvlhčovací zařízení HygroMatik je možné využít v potravinářství (výroba pečiva, sýru, piva, nudlí, atd…), udírnách a dozrávárnách, chladících a skladovacích prostorách (sklady ovoce a zeleniny), chovných stanicích.

Strojní výroba, laboratoře, nemocnice, parní sauny, telefonní centrály

Zvlhčovací zařízení HygroMatik je možné využít ve strojní výrobě, lakovnách, laboratořích, nemocnicích, parních saunách i telefonních centrálách a v mnohých dalších odvětvích.

Tiskárny, archivy, lakovny, papírny, dřevařský průmysl

Zvlhčovací zařízení HygroMatik je možné využít ve strojní výrobě, lakovnách, laboratořích, nemocnicích, parních saunách i telefonních centrálách a v mnohých dalších odvětvích.

Široké spektrum zvlhčovacích systémů

Výrobce zvlhčovacích zařízení Hyromatik nabízí široké spektrum zvlhčovacích systémů.

Vlhčíme

  • horkou párou (varem vody),
  • tlakovou suchou párou (tlaková pára z externího zdroje),
  • adiabaticky (odpar, rozstřik vody).

Výkon zvlhčování

  • horká pára – 2 až 270 kg vody / hod.,
  • tlaková suchá pára – 40 až 770 kg vody / hod.,
  • adiabatické vlhčení – 4 až 520 kg vody / hod.

Každý systém je vhodný pro různé aplikace a využití.

Horká pára

Elektrodové generátory a generátory s topnými tělesy mohou být využity pro vlhčení vzduchu v distribuční vzduchotechnice (nepřímé vlhčení, parní distribuční tryska), nebo pro přímé vlhčení v prostoru (ventilátorová jednotka).

Výhodou elektrických parních generátorů je především hygienický provoz a přesné řízení výkonu.
Změna stavu vzduchu vlhčením parou probíhá za konstantní teploty a nedochází ke změně teploty vlhčeného vzduchu.

Provoz zařízení pouze na nezávadnou pitnou, nebo demineralizovanou / destilovanou vodu. Horká pára z parních generátorů neobsahuje žádné minerální látky a nedochází k usazování vodního kamene ve formě jemného prachu v prostoru.

Tlaková suchá pára

Tlakové parní zvlhčovací systémy jsou určené pouze pro vlhčení vzduchu v distribuční vzduchotechnice (nepřímé vlhčení, parní distribuční tryska). Systém je vhodný pro aplikace s velkými zvlhčovací výkony. Napojení na zdroj centrálního tlakového rozvodu páry, nebo páry vyráběné v externím vyvíječi páry. Hygienický provoz a přesné řízení výkonu.

Změna stavu vzduchu vlhčením parou probíhá za konstantní teploty a nedochází ke změně teploty vlhčeného vzduchu.

Provoz zařízení pouze na nezávadnou páru z pitné vody. Tlaková pára neobsahuje žádné minerální látky a nedochází k usazování vodního kamene ve formě jemného prachu v prostoru.

Adiabatické vlhčení

Adiabatické zvlhčování se vyznačuje minimálními nároky na spotřebu elektrické energie. Elektrická energie je využita pouze pro zajištění obslužných funkcí (tlakové čerpadla, čerpadla, odkalování). Samotná tepelná energie pro odpar vody je odebírána samotnému vzduchu, který zvlhčujeme.

Při adiabatickém vlhčení dochází ke zvýšení vlhkosti vzduchu a poklesu jeho teploty. Pokud je požadována konstantní teplota vzduchu, je nutné eliminovat jeho ochlazení externími tepelnými zdroji v takovém množství, které odpovídá skupenskému teplu spotřebovaného pro odpaření vody.
Adiabatické zvlhčování vyžaduje důsledné technické řešení pro eliminaci zdravotních rizik a hygienických komplikací.

Způsob adiabatického zvlhčování (odpařování vody)

  • mechanické rozprašování vody – atomizace vody, tvorba studené vodní mlhy,
  • odpar vody ze smáčeného (desorpčního) povrchu materiálu.

Mechanické rozprašování

Provoz zařízení pouze na nezávadnou pitnou, nebo demineralizovanou / destilovanou vodu. Při rozprašování pitné vody (obsahuje minerální látky) dochází k odpaření vody s následnou separací a usazováním minerálních látek ve formě jemného prachu v prostoru. Demineralizovaná / destilovaná voda neobsahuje žádné minerály a nedochází k usazováním minerálních látek v prostoru.

Odpar vody, smáčení

Desorpční materiál je smáčen pitnou vodou, na jeho povrchu dochází k odpařování jen molekul vody, do prostoru se uvolňují pouze vodní páry (destilovaná voda) bez obsahu minerálů. Minerální látky jsou koncentrovány v rezervoáru vody, který je nutné pravidelně čistit.