Centrální větrání a klimatizace – zvlhčování vzduchu

Centrální větrání a klimatizace – zvlhčovací zařízení se používá v centrálních větráních a klimatizacích k dovlhčení vzduchu na požadovanou vlhkost, bez které se zejména v zimě neobejdete. Zvlhčovací zařízení HygroMatik ke zvlhčování vzduchu se používá v muzeích, galeriích, archívech, depozitářích, v kancelářích, konferenčních místnostech, v hotelech, kongresových centrech, a univerzitách a vzdělávacích institucích, v nákupních centrech a obchodních domech, v nemocnicích a lékařské praxi.

Zvlhčování vzduchu

Více se o využití zvlhčovacího zařízení a klimatizace Brno dovíte na stránce využití zvlhčovacího zařízení.

Zvlhčování vzduchu v muzeích, galeriích, archívech, depozitářích

Umělecká díla a exponáty neocenitelné hodnoty vzhledem ke svému stáří vyžadují regulované vnitřní klimatické podmínky. Kritickým parametrem je relativní vlhkost vzduchu. Zvlhčování vzduchu brání nenapravitelným škodám na vystavených a uložených exponátech. Většina exponátů je zhotovena ze dřeva, plátna, tkaniny, papíru a barev. Všechny tyto materiály mají hygroskopické vlastnosti a reagují i na ty nejmenší změny vlhkosti vzduchu. Snížená relativní vlhkost vzduchu způsobuje dehydrataci materiálů: dřevo práská, barva obrazů ztrácí přilnavost, strukturu a šupinatí.

Konstantní 50 % relativní vlhkost (a vyšší) snižuje elektrostatický náboj exponátů a potlačuje ulpívání prachu na jejich povrchu. U vystavených exponátů se tak prodlužuje interval čištění.
Relativní vlhkost vzduchu je také důležitá i pro samotné návštěvníky a zaměstnance, kteří se v prostorech musí cítit pohodlně. Pokud je okolní vzduch příliš suchý, lidé intenzivněji uvolňují z povrchu těla vlastní vlhkost. Výsledkem je dehydratace kůže, rtů a očí, která má rychlý a okamžitý účinek na pohodu člověka. Funkce sliznic v dýchacích cestách se snižuje a tělo je méně chráněno před bakteriemi a viry. Zvlhčování vzduchu chrání exponáty a udržuje zdravější prostředí.

Zvlhčování vzduchu v kancelářích, konferenčních místnostech

Výkonnost zaměstnanců závisí hlavně na aspektech motivace, koncentrace a zdraví. Zdravé klima s optimální relativní vlhkostí vzduchu poskytuje příjemné pracovní prostředí, protože lidé vnímají relativní vlhkost vzduchu v rozsahu 45 až 60 % jako příjemnou. Při podstatně nižší hodnotě relativní vlhkosti vzduchu sliznice rychleji vysychají a zvyšuje se možnost onemocnění. Zvlhčený vzduch v místnosti na sebe mnohem lépe váže prachové částice než vzduch suchý, a má pozitivní vliv na potlačení respiračních problémů u lidí trpících alergiemi nebo astmatem.

V závislosti na ročním období musí být místnosti chlazeny nebo vytápěny. V topné zimní sezoně dochází k ohřevu vzduchu a jeho vysušování, relativní vlhkost vzduchu může klesnout až na 30 %. V letním období je naopak vzduch aktivně ochlazován klimatizačními systémy, které vzduch odvlhčují a snižují tak relativní vlhkost vzduchu. V obou případech je nutné udržovat relativní vlhkost vzduchu.

Zvlhčování vzduchu v hotelech, kongresových centrech

Poskytnou příjemný pobyt hostům je jedním z nejdůležitějších úkolů v činnosti hotelů a kongresových center. Zásadní roli zde sehrává zdravé a příjemné prostředí, které je ovlivněno optimální vlhkostí vzduchu. Příliš suchý vzduch negativně působí na pohodu člověka, kůže, oči a rty se rychleji vysušují, funkce sliznic v dýchacích cestách se snižuje a tělo je méně chráněno před bakteriemi a viry. Zvlhčený vzduch pozitivně působí na potlačení respiračních problémů u lidí trpících alergiemi nebo astmatem. I zde je důležité využití centrálního větrání a klimatizace.

Podle ročního období musí být prostory chlazeny nebo vytápěny. V topné sezoně dochází ohřevem vzduchu k jeho vysušování a relativní vlhkost může klesat až na 30 %. V letním období je vzduch ochlazován klimatizačními systémy, které odvlhčováním snižují relativní vlhkost vzduchu. V obou případech je nutné upravovat relativní vlhkost vzduchu.

Zvlhčování vzduchu na univerzitách a vzdělávacích institucích

Studium je konání směřující k získávání informací a vědomostí, a pokud se člověk cítí dobře, je vnímavější a koncentrovanější. V místnostech s mnoha lidmi však mohou jednotlivci pociťovat únavu. Nízká relativní vlhkost vzduchu způsobuje dehydrataci a podráždění kůže, rtů a očí, funkce sliznic v dýchacích cestách se snižuje, celková pohoda člověka klesá. Zvlhčování vzduchu může pomoci zdravějšímu prostředí studentům, přednášejícím a zaměstnancům univerzit.

Zvlhčování vzduchu v nákupních centrech a obchodních domech

Stále více zákazníků vyhledává nákupní zážitek v atmosféře, kde se cítí dobře. Optimální vlhkost vzduchu rozhodujícím způsobem přispívá k příjemnému klimatu v prostoru, ve kterém zákazník rád zůstane déle. Kupující i prodávající jsou aktivnější a motivovanější. Vhodná relativní vlhkost potlačuje vysušení a podráždění kůže, rtů a očí, posiluje funkci sliznic v dýchacích cestách. To vše má pozitivní vliv na zákazníky a prodávající, kteří se v prostorech musí cítit pohodlně.

Nízká relativní vlhkost prostředí při vstupu do obchodu způsobuje elektrostatické výboje a nepříjemný elektrický šok. Důvodem je obvykle příliš nízká relativní vlhkost vzduchu pod 50 %. Zvlhčování vzduchu rozptyluje a potlačuje elektrostatické napětí.

Hygroskopické výrobky, které rychle pozbývají svoji vlhkost, potřebují pro udržení čerstvosti, kvality nebo funkce, prostředí s řízenou vlhkostí. Příkladem je čerstvé jídlo, papír a papírenské zboží, nábytek nebo hudební nástroje. Uzavřený obchod s elektronikou vyžaduje obvykle jiné klima než otevřený potravinářský trh, který nabízí čerstvé ovoce a zeleninu na prostranství.

Zvlhčování vzduchu v nemocnicích a lékařské praxi

Nemocnice a lékařské praxe se zaměřují na léčbu a zotavení pacientů. Zdraví podporující vnitřní klima je proto velmi důležitou součástí celkového sortimentu zdravotnického zařízení. Proto je v nemocnicích a lékařských ordinacích doporučena relativní vlhkost vzduchu 40 až 60 %. Pokud je relativní vlhkost vzduchu trvale udržována nad 45 %, snižuje se riziko vzniku elektrostatických výbojů, které mohou poškodit nebo dokonce ohrozit pacienty, zejména při citlivých chirurgických zákrocích.

V topné sezoně musí být vzduch zvlhčován, ohřevem vzduchu dochází k jeho vysušování, relativní vlhkost může klesnout až na 10 až 30 %, proto je důležité centrální větrání a klimatizace. V letním období snižují relativní vlhkost klimatizační systémy, které vzduch odvlhčují. Výsledkem je dehydratace kůže, rtů a očí, která negativně ovlivňuje pohodu pacienta a personálu. Funkce sliznic v dýchacích cestách se snižuje a tělo je méně chráněno před bakteriemi a viry. Zvlhčený vzduch na sebe mnohem lépe váže prachové částice než vzduch suchý a má pozitivní vliv na potlačení respiračních problémů u lidí trpících alergiemi nebo astmatem.