Tiskárny, archivy, lakovny, papírny, dřevařský průmysl – zvlhčování vzduchu

V těchto oborech se používá zvlhčovací zařízení HygroMatik ke zvlhčování vzduchu na požadovanou vlhkost. Je nutné regulovat vlhkost vzduchu pro zajištění vysoké kvality zboží a výrobních procesů. Materiály a procesy silně reagují na změny vlhkosti vzduchu. Zvlhčovací zařízení HygroMatik ke zvlhčování vzduchu se používá v tiskařském a papírenském průmyslu – tiskárny, papírny a archivy, v prostředí zpracování dřeva – dřevařský průmysl, v lakovnách.

Zvlhčování vzduchu

Více se o využití zvlhčovacího zařízení a klimatizace Brno dovíte na stránce využití zvlhčovacího zařízení.

Zvlhčování vzduchu v tiskařském a papírenském průmyslu

V oboru tiskařského a papírenského průmyslu je nutné regulovat vlhkost vzduchu pro zajištění vysoké kvality zboží a výrobních procesů. Materiály a tiskařské procesy silně reagují na změny vlhkosti vzduchu. Doporučená hodnota relativní vlhkosti vzduchu v tiskařském a papírenském průmyslu je v rozsahu 50 až 60 %. Papír má schopnost měnit obsah vlastní vlhkosti v závislosti na vlhkosti okolí, ve kterém se nachází. Nevhodné skladovací podmínky způsobí poškození papíru, papír se vydouvá, kroutí a mění své rozměry.

Vlhkost papíru je velice důležitá, má přímý vliv na zpracování v tiskařském stroji a na nanášení barev a kvalitu tisku. V případě nízké relativní vlhkosti vzduchu může docházet ke vzniku elektrostatického náboje, který komplikuje následný tisk a manipulaci s papírem. Konstantní relativní vlhkost snižuje deformace papíru, zmenšuje rozdíly tolerance a zvyšuje výkon zpracování, potlačuje elektrostatické defekty, zajišťuje konzistentní proces barvení papíru ve stejné barvě a profilu, stabilizuje kvalitu papíru.

Vlhkost vzduchu vytváří zdravé a příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance, kteří se v prostorech musí cítit dobře. Příliš suchý vzduch intenzivněji vysušuje kůži, rty a oči, a má negativní účinek na pohodu člověka. Funkce sliznic v dýchacích cestách se snižuje a tělo je méně chráněno před bakteriemi a viry. Zvlhčený vzduch pozitivně působí na potlačení respiračních problémů u lidí trpících alergiemi nebo astmatem.

Zvlhčování vzduchu v prostředí zpracování dřeva

Dřevo je přirozená surovina, která díky svým hygroskopickým vlastnostem absorbuje a vydává vlhkost v souladu s okolím. Úroveň vlhkosti okolního vzduchu významně ovlivňuje výrobní proces a zpracování dřeva. Zvlhčování zvyšuje kvalitu produktu z hlediska vzhledu, trvanlivosti a funkčnosti.Nízká relativní vlhkost v okolí dřeva způsobuje deformace, smršťování, pnutí nebo prasknutí materiálu. Efektivita výrobního procesu a kvalita hotového výrobku značně závisí na konstantní, regulované vlhkosti vzduchu v pracovní i skladové oblasti.

Optimální vlhkost vzduchu při následném zpracování dřeva zajišťuje vysokou kvalitu slepení, nanášení barev a laminátů aplikovaných na materiál. Kolísání a nízká úroveň vlhkosti ovlivňují dobu schnutí a může například ovlivnit i pevnost lepeného spoje, což způsobuje uvolnění nebo odpojení lepených prvků. Řízená relativní vlhkost přispívá k udržení zdravého prostředí pracovníků zpracujících dřevo. Vlhký vzduchu lépe omezuje víření dřevěného prachu ve vzduchu, zaměstnanci tak pracují ve zdravějším prostředí s nižším znečištěním dřevěným prachem.

Zvlhčování vzduchu v lakovnách

Vlhkost vzduchu má pozitivní vliv na kvalitu nanášeného laku. Vhodná relativní vlhkost snižuje riziko poškození lakovacích procesů, potlačuje elektrostatické jevy a negativní vlivy. Vlhkost pomáhá konzistentnímu nástřiku barvy a jejímu schnutí.

Pro optimální teplotní provozní podmínky v lakovnách musí být vzduch v zimním období zvlhčován, ohřevem vzduchu dochází k jeho vysušování, relativní vlhkost může klesnout až na 30 %. V letním období snižují relativní vlhkost klimatizační systémy, které vzduch odvlhčují.