Rabat pro montážní firmy

Pro odborné montážní firmy poskytujeme rabat z ceníkové ceny určené pro konečného zákazníka. Rabat není určen pro konečného zákazníka (uživatele). V případě poskytnutí rabatu je záruka realizována dodávkou výměnným způsobem vadných dílů za nové. Náklady na instalaci a zprovoznění zařízení, zjištění závad, opravy a výměny vadných dílů za nové v záruce, nese montážní firma. Předpokládá se, že montážní firma dodržuje při instalaci a správě zařízení odborné technické a technologické normy.

Konečný zákazník

Dle požadavku výrobce musí zařízení uvést do provozu pověřená organizace z důvodu záruk.
Záruka je realizována dodávkou nových dílů, výměnou za díly vadné v místě prodávajícího.
Záruka se nevztahuje na náhradní díly spotřebního charakteru a na díly, k jejichž poškození došlo neodborným zacházením.