Strojní výroba, laboratoře, nemocnice, parní sauny, telefonní centrály

Zvlhčovací zařízení Hygromatik se používá v těchto oborech? strojní výroba, laboratoře, čisté prostory, elektronický a high-tech průmysl, telefonní centrály, call centra, datová centra, serverovny, wellness hotely, fitness kluby, parní sauny, farmaceutický průmysl, textilní průmysl a průmysl plastů.

Zvlhčování vzduchu

Více se o využití zvlhčovacího zařízení a klimatizace Brno dovíte na stránce využití zvlhčovacího zařízení.

Zvlhčování v laboratořích a čistých prostorech

Výrobní procesy v mnoha průmyslových odvětvích vyžadují klimaticky kontrolované čisté prostory s konstantní vlhkostí a teplotou vzduchu. V průmyslových odvětvích, jako je výroba polovodičů, lékařský výzkum, farmaceutický průmysl, biologie a nanotechnologie, je systém pro úpravu vzduchu nezbytný.

Práce v čistých prostorech a laboratořích vyžaduje stabilní podmínky prostředí. Nezbytnou roli hraje optimální teplota a relativní vlhkost vzduchu, která ovlivňuje viskozitu, aplikovatelnost materiálů a rychlost chemických reakcí.

Vhodná relativní vlhkost zároveň brání množení bakterií a jiných biologických kontaminantů. Zvlhčování vzduchu v laboratořích a čistých prostorech chrání před nebezpečnými elektrostatickými výboji, zajišťuje stabilitu testovacích procesů a reprodukovatelnost výsledků. Relativní vlhkost 40 až 60 % zvyšuje produktivitu práce a posiluje zdraví zaměstnanců.

Zvlhčování vzduchu v elektronickém a high-tech průmyslu

Regulace vlhkosti vzduchu v elektronice a ve výrobních prostředích špičkových technologií účinně snižuje potenciální elektrostatické výboje (ESD), které se vyskytují v suchých prostorech (s méně než 45 % relativní vlhkosti). Zvýšená relativní vlhkost působí jako přírodní ochrana, která eliminuje elektrostatické náboje, zlepšuje kvalitu materiálu elektronických součástí a snižuje poruchovost výrobních procesů.

Zvlhčování také přispívá k potlačení usazenin prachu na citlivých součástech a površích výrobků a materiálů. Obecně doporučována hodnota 55 % relativní vlhkosti vzduchu ve výrobních zařízeních tak brání poškození citlivého materiálu a narušení výrobních procesů.

Zvlhčování v telefonních centrálách, call centrech

Výkonnost telefonních operátorů v call centrech závisí hlavně na koncentraci a zdraví. Lidé vnímají relativní vlhkost v rozsahu 40 až 60 % jako příjemnou. Při hodnotě relativní vlhkosti nižší než 50 % dochází k vysychání sliznic, dehydrataci kůže, rtů a očí, které negativně a rychle ovlivňují pohodu člověka. Funkce sliznic v dýchacích cestách se snižuje, tělo je méně chráněno před bakteriemi a viry, ztěžuje se plynulost mluvy, zvyšuje se citlivost na nachlazení.

Zvlhčený vzduch v místnosti váže prachové částice mnohem lépe než vzduch suchý. Snížené usazování a potlačení víření prachu ve vzduchu má pozitivní vliv na jakékoli respirační problémy u lidí s alergiemi nebo astmatem.

V závislosti na ročním období jsou prostory chlazeny nebo vytápěny. Tepelná úprava vzduchu okamžitě působí na relativní vlhkost v místnostech, vlhkost klesá, vzduch je vysušený a dráždivý. Problém s nízkou relativní vlhkostí nastává především v zimním období. Ohřevem čerstvého venkovního vzduchu pro zajištění obměny vzduchu v budovách dochází k poklesu jeho relativní vlhkosti. V letním období nastává opačná situace. Venkovní vzduch průchodem přes chladicí systém v centrálních vzduchotechnických jednotkách pozbývá své vlhkosti a je suchý. Relativní vlhkost je nutné upravit zvlhčováním vzduchu na potřebnou úroveň.
Výhody zvlhčování vzduchu jsou zřejmé. Klesá nemocnost v důsledku zdravějšího vnitřního klimatu, zvyšuje se výkon a pohoda zaměstnanců, vlhký vzduch snižuje prašnost v místnostech a chrání před elektrostatickým nábojem.

Zvlhčování v datových centrech

Velká datová centra produkují enormní teplo, které uvolňují do vzduchu v místnosti. Bez nuceného chlazení by provoz serverových systémů automaticky vedl k přehřátí a „dehydrataci místnosti“. Protože servery a úložné systémy pracují nejspolehlivěji při okolní teplotě 18 až 21 °C a relativně vysoké vlhkosti, je klimatizace a zvlhčování místností naprosto nezbytné. Nízká relativní vlhkost pod 45 % způsobuje v IT zařízení elektrostatické jevy, které negativně ovlivňují provoz a životnost zařízení. Zvýšení relativní vlhkosti v serverových místnostech nad 45 % snižuje riziko elektrostatických výbojů, které obvykle způsobují vážné poškození drahého hardwaru nebo cenných dat. Využití zvlhčování v datových centrech a serverovnách má tedy své opodstatnění.

Doporučená relativní vlhkost je stanovena v rozsahu 40 až 60 %. Udržení konstantní relativní vlhkosti v teplotně stabilním prostoru bez výrazných teplotních výkyvů není problém, absolutní vlhkost je neměnná, mění se pouze relativní vlhkost s teplotou. V serverovnách ale dochází k významným teplotním výkyvům v případě nuceného chlazení klimatizačními zařízeními. Vzájemná interference těchto faktorů vede k určité teplotní vyváženosti, ale razantně kolísá relativní vlhkost.

Činnost klimatizačních systémů ovlivňuje jek absolutní vlhkost, tak vlhkost relativní. Odvlhčení je způsobeno vznikem rosného bodu na výparníku klimatizačního systému. Efekt odvlhčení a jeho intenzita je dána konstrukčním provedením klimatizačního zařízení. Z tohoto důvodu je nutné prostor IT zvlhčovat na potřebnou hodnotu.

Korigovat vlhkost v prostoru IT technologií můžeme od relativní, ale i absolutní hodnoty vlhkosti. Absolutní vlhkost se vypočítává podle teploty a relativní vlhkosti. Absolutní vlhkost udává hmotnostní množství vody obsažené ve vzduchu (g/m3) bez ohledu na jeho teplotu. Relativní (poměrná) vlhkost je proměnná hodnota měnící se s teplotou vzduchu, udává se v % Rh. Rosný bod je teplota různá pro různé absolutní vlhkosti vzduchu a závisí na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.

Zvlhčování ve wellness hotelech a ve fitness klubech

Odpočinek, relaxace, příjemný pobyt pro hosty ve Wellness a fitness centrech vyžaduje zdravé a přívětivé prostředí, které je ovlivněno tepelnou pohodou a vlhkostí vzduchu. Relaxace po namáhavém fitness tréninku v lázeňské oblasti vrátí tělo zpět do rovnováhy. K tomu významně přispívají různé aplikace páry a zdravé vnitřní klima.

Generátory pro parní sauny

  • Parní lázeň, která se vyznačuje vlhkým teplem se 100 %Rh s relativně nízkými teplotami v rozmezí 45 °C až 50 °C.
  • Léčivá jílová parní lázeň s teplotou 40 °C až 50 °C s vlhkostí vzduchu až 80 % Rh.
  • Hammam – turecká lázeň s postupným vzestupem teplot z 25 °C až na 45 °C s relativní vlhkostí 80 % až 95 %Rh ve sledu čtyř místností.
  • Hot jóga probíhá ve vyhřívaném prostoru 40 °C a párou generovanou parním distributorem mlhy až na hodnotu 80 % Rh.
  • Caldarium je jemná parní lázeň s inhalací, s vysokou relativní vlhkostí a teplotou prostoru do 47 °C.
  • Parní sprchový kout, ve kterém horká pára proudí parními tryskami do parního sprchového koutu s masážními vodními tryskami.
  • Bio sauna je jemnější formou finské sauny s relativní vlhkostí dosahující 50 % až 60 %Rh, teplota prostoru je do 60 °C.

Parní generátory jsou ústředním prvkem parních lázní v lázeňských a Wellness oblastech. Používají se parní generátory, které zajišťují až 100 % relativní vlhkost. Vytváření a kontrola hygienické páry je předpokladem pro pohodu a žádoucí regeneraci návštěvníků. Hygromatik poskytuje udržitelná řešení pro výrobu páry pro profesionální použití v různých lázeňských a Wellness oblastech.

Zvlhčování ve farmaceutickém průmyslu

Vývoj a výroba léčivých přípravků vyžaduje regulaci vlhkosti vzduchu pro zajištění stálé kvality a zachování hygienických procesů. Většina léčiv se proto vyrábí ve speciálně klimatizovaných čistých prostorech. Teplota a vlhkost musí být udržována na konstantních hodnotách pro zajištění optimálního klima. Aby se zabránilo kontaminaci léčiva během výrobního procesu, používají se hygienické systémy zvlhčování vzduchu.

Zvlhčování vzduchu ve farmaceutickém průmyslu optimalizuje viskozitu a podporuje lepší použitelnost materiálů, vlhkost přímo ovlivňuje rychlost chemických reakcí, omezuje šíření bakterií a jiných biologických kontaminantů, potlačuje odpařování kapalin, snižuje tvorbu prachu a působí jako prevence elektrostatických nábojů během dávkování a plnění. Optimální vlhkost udržuje zdravé a příjemné pracovní prostředí pro personál.

Zvlhčování v textilním průmyslu

Při výrobě a zpracování textilu lze znatelně zvýšit produktivitu a kvalitu výroby pomocí řízeného zvlhčování vzduchu. Příliš nízká vlhkost vzduchu pravidelně vede k roztržení nitě a tím k nepříjemným a nákladným přerušením výroby. Příze, textilie a dokonce i kůže rychle uvolňují vlhkost do okolního suchého vzduchu a tím ztrácí svou pružnost a odolnost proti roztržení. Moderní zvlhčovací systémy stabilizují vlhkost a snižují tak riziko narušení nitě, například při výrobě textilu. Lubricita výrobních strojů se zvyšuje s vyšší relativní vlhkostí v důsledku nízkého třecího odporu.

Vhodná vlhkost vzduchu v textilní výrobě snižuje elektrostatický náboj zpracovávaných materiálů a surovin, které mají být zpracovány. Zejména, pokud jsou přidávány syntetické látky, jako je Perlon nebo Nylon, elektrostatické náboje ztěžují kvalitní a bezproblémový proces zpracování.

Optimální vlhkost vzduchu účinně zabraňuje zdravotním rizikům zaměstnanců, typických pro suché pracovní prostředí. Zvýšení relativní vlhkosti v textilním průmyslu o 10 % přináší u bavlněných výrobků vzestup elasticity o více než 15 %. Zvlhčování snižuje nebezpečné elektrostatické výboje, zvyšuje produktivitu a kvalitu produktů.

Zvlhčování v průmyslu plastů

Vzájemné tření plastů vytváří elektrostatický náboj materiálů. Zvlhčování zvyšuje vodivost vzduchu a potlačuje elektrostatické výboje, které poškozují zařízení a způsobují přerušení výroby.
Zvlhčený vzduch váže prachové částice mnohem lépe než vzduch suchý, snižuje usazování prachu, potlačuje tvorbu vměstků na citlivých částech součástí a redukuje následné poškození. Zvlhčování vzduchu v plastikářském průmyslu zvyšuje produktivitu a kvalitu výrobků a vytváří zdravé a příjemné klima pro zaměstnance.

Použití zvlhčovacího zařízení

Zvlhčovací zařízení HygroMatik je možné využít ve strojní výrobě, lakovnách, laboratořích, nemocnicích, parních saunách i telefonních centrálách a v mnohých dalších odvětvích.

Více se o zvlhčovacím zařízení a klimatizaci Brno pro stroní výrobu, laboratoře, nemocnice, parní sauny, telefonní centrály dovíte na následující stránce.