Pro konfiguraci zařízení HygroMatik je nutné znát

  1. Potřebný parní výkon v kg páry/hod (1 – 116kg/hod).
  2. Použitou vodu, kterou máme k dispozici (obyčejná pitná voda, upravená voda, demineralizovaná voda), zvolíme model s elektrodami, nebo topnými tělesy.
  3. Provedení zařízení – kompaktní do místnosti, s oddělenou distribuční ventilátorovou jednotkou, s parní tryskou do vzduchotechniky, případně pro parní lázeň.
  4. Typ regulace a řízení zařízení: jednostupňová regulace, externí řídící signál, aktivní čidlo vlhkosti.

Přehledový katalog

Technické katalogy

Demineralizovaná voda

Normální voda

Adiabatické zvlhčovače

Přímé vstřikování tlakové suché páry

Regulace

Regulace pro parní generátory

Regulace pro parní saunu