Produkce množství páry z parních generátorů Hygromatik (mimo aplikace pro parní sauny) je řízena od požadavku relativní vlhkosti %RH. Výkon parních generátorů může být také řízen od požadavku hodnoty absolutní vlhkosti (datová centra). Relativní vlhkost %RH měříme hygrostaty.

Provedení a konstrukce hygrostatů

Instalace a konstrukční provedení

 • prostorové, interiérové hygrostaty (umístění v prostoru),
 • potrubní hygrostaty (umístění ve VZT potrubní).

Prostorový hygrostat je konstrukčně a designově uzpůsobený pro instalaci v místnosti na stěnu nebo na plochu. Potrubní hygrostat má prodlouženou měřící trubici určenou pro umístění (vsunutí) do vzduchotechnického potrubí. Venkovní část hygrostatu je určena pro instalaci mimo měřené médium na vnější opláštění vzduchotechnického potrubí. Délka měřící trubice může být různé délky podle světlosti (hloubky) vzduchotechnického kanálu.

Funkce

 • řídící,
 • omezovací.

Řídící hygrostat snímá a vyhodnocuje relativní vlhkost a ovládá parní generátor. Omezovací hygrostat vypíná činnost zařízení při překročení maximální nastavené hodnoty relativní vlhkosti. Jedná se o bezpečnostní funkci.

Výstupní řídicí signál

 • režim On/Off,
 • aktivní snímače, plynulý řídící signál.

On/Off provozní režim je vhodný pro nenáročné aplikace. Jedná se o skokovou regulaci. Hygrostat nevyžaduje vlastní elektrické napájení. Aktivní snímače poskytují plynulý výstupní signál pro kontinuální řízení parních generátorů. Aktivní snímač vyžadují trvalé elektrické napájení.

Pracovní rozsah, omezení

 • teplota,
 • vlhkost,
 • třída přesnosti.

Vlastnosti

 • Podle zamýšleného použití parního generátoru Hygromatik je nutné zvolit vhodný hygrostat / aktivní čidlo.
 • Provozní teplota definuje rozsah teplot, při kterých probíhá spolehlivé měření relativní vlhkosti.
 • Rozsah měření relativní vlhkosti udává schopnost hygrostatu měřit relativní vlhkost pro daný teplotní rozsah.
 • Nenáročné hygrostaty měří relativní vlhkost v rozsahu 35 až 90 % RH a teplot +15 až +35 °C.
 • Pro hodnoty se širší škálou rozsahů relativní vlhkosti a provozních teplot, např. 10 – 95 %RH a -25 až +35 °C, je nutné použít náročnější a dražší technologii měření. Největší problém představuje oblast měření v rozsahu nad 95 %RH a výše. Zde běžné hygrostaty neměří, nebo měří s velkou nepřesností.

Příklad měřících rozsahů

 • 20 – 85 %RH, při teplotě +15° až +35 °C,
 • 10 – 95 %RH, při teplotě -25° až +60 °C,
 • 0 – 100 %/RH, při teplotě -30° až +85 °C.

Měřená teplota a relativní vlhkost může být dále přepočítávána na další hodnoty

 • teplota rosného bodu,
 • absolutní vlhkost,
 • měrná vlhkost atd.

Absolutní vlhkost (g/m³)

Vyjadřuje hmotnost vodní páry aktuálně obsažené v jednotce vzduchu při daném tlaku a teplotě.

Relativní vlhkost (%)

Vyjadřuje poměr v % mezi okamžitým skutečným množstvím par obsažených ve vzduchu k množství par, které by obsahoval vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení vodní parou.

Teplota rosného bodu, teplota ojínění

Rosný bod je teplota vzduchu, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost dosáhne 100 %) a pokud teplota klese pod tento bod, nastává kondenzace, skupenská přeměna, vodní pára se mění na kapalinu. Teplota rosného bodu je různá pro různé absolutní vlhkosti vzduchu a závisí na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu. Teplota ojínění: termín pro rosný bod, vlivem nižších teplot dochází k tvorbě mikrokrystalů ledu.