Atomizer LPS Vortex – Nízkotlaký vířivý rozprašovač pro tvorbu studené mlhy

Hygromatik Atomizer LPS Vortex - obrázek č. 04 Aplikace nízkotlakého systému adiabatického zvlhčování Hygromatik LPS se systémem vířivých modulů Vortex je vhodné především v provozech, kde se využití klasických parních elektrických generátorů stává již energeticky náročné, případně jsou na zařízení kladeny velké zvlhčovací výkony. Nízkotlaký systém LPS Vortex snižuje výrazně spotřebu vody a elektrické energie s možností přesného řízení zvlhčovacího výkonu.

Hygromatik Atomizer LPS Vortex - obrázek č. 01 - Sestava adiabatického zvlhčovacího systému

Sestava adiabatického zvlhčovacího systému

Systém adiabatického zvlhčování Hygromatik LPS Vortex má rozsáhlé možnosti využití. Svojí konstrukcí a výkonem je primárně určen k instalaci a použití ve vzduchotechnických a klimatizačních systémech. Zvlhčovací systém LPS Vortex je výkonný, provozně spolehlivý, snadno použitelný a především má nízké provozní náklady.

Hygromatik Atomizer LPS Vortex - obrázek č. 02 - Zvlhčovací komora

Zvlhčovací komora

Hygromatik Atomizer LPS Vortex - obrázek č. 03 - Modul Adiabatické zvlhčovací zařízení Hygromatik LPS se systémem vířivých modulů Vortex odpovídá současnému stavu poznání vědy a techniky.

Nízkotlaký systém Hygromatik LPS Vortex je hygienicky nezávadný a nevyžaduje díky napájení demineralizovanou vodou žádné chemické a biologické dezinfekční prostředky.

Princip systému Hygromatik LPS s moduly Vortex je založen na atomizaci vody, kdy v tlakové trysce dochází ke tvorbě studené vodní mlhy, která je současně smíchávána a unášena proudem vzduchu ve vzduchotechnické komoře. Vedlejším doprovodným fyzikálním jevem adiabatického zvlhčování vzduchu je jeho citelné ochlazení. Intenzita adiabatického ochlazení záleží na vlhkosti a teplotě vzduchu.

Před aplikací systému Hygromatik LPS Vortex do stávajícího vzduchotechnického řetězce je nutné ověřit, zda distribuční komponenty jsou provozně a konstrukčně přizpůsobené specifickým provozním podmínkám systému LPS Vortex. Jedná se hlavně o odolnost vůči korozi a mikrobiologickou rezistenci. Celá distribuční vzduchotechnická sestava zařízení nesmí umožnit růst a šíření mikroorganismů.

Všechny materiály použité pří výrobě adiabatického zvlhčovacího systému Hygromatik LPS Vortex jsou mikrobiologicky inertní a zařízení je konstruováno jako celek tak, aby bylo snadno udržovatelné a servisovatelné.

Sestava systému Hygromatik LPS Vortex

Zvlhčovací adiabatický systém se sestává z těchto hlavních prvků:
 • nízkotlaké čerpadlo,
 • rozvody vody,
 • zvlhčovací komora s moduly Vortex,
 • odvlhčovač kapek,
 • SPS-systém řízení a regulace.

Popis činnosti systému Hygromatik LPS Vortex

Zařízení je uzpůsobeno pouze pro provoz na demineralizovanou pitnou vodu, která je nízkotlakým pístovým čerpadlem s proměnným provozním tlakem 5 až 16 bar dodávána do nízkotlakých trysek rozprašovacích prvků Vortex. Čerpadlo pohání bezúdržbový asynchronní motor 50 Hz/230 V.

Hygromatik Atomizer LPS Vortex - obrázek č. 05 Dvoustupňový aerosolový separátor kapekNízkotlaká tryska vytváří z demineralizované pitné vody ultra jemnou mlhu. Vířivé moduly Vortex svým specifickým tvarem a konstrukcí zajistí turbulentní vzduchové proudění a homogenní vodní mlhu. Většina vodních kapiček tvořící mlhovinu má průměr menší než 50 μm, proto téměř nedochází k tvorbě vodních kapiček. V případě, že by z nějakého provozního důvodu došlo ke tvorbě a unášení vodních kapiček, jsou na výstupu ze zvlhčovací komory instalované dva, v sérii za sebou umístěné drátěné separátory (odlučovače kapek) s velmi nízkou tlakovou ztrátou. Samotný prostor zvlhčovací sekce je bez jakýchkoliv vnitřních překážek a mechanických zábran, a svojí konstrukcí je uzpůsoben pro snadnou kontrolu provozu, údržbu a čištění zařízení. V případě nečinnosti zařízení po dobu 24 hodin se systém automaticky pravidelně čistí. Tím je zamezeno růstu bakterií ve stojaté vodě. Před každým spuštěním systému probíhá proplachovací cyklus v délce cca 10 sec.

Hygromatik Atomizer LPS Vortex - obrázek č. 07 Nízkotlaké čerpadlo Systém Hygromatik LPS Vortex je možné provozovat v částečném, nebo plném výkonovém zatížení. Při částečném výkonovém zatížení řídicí systém vypne prostřednictvím elektromagnetických ventilů přívod vody pro část trysek. V režimu plného zatížení jsou všechny trysky napájené tlakovou vodou. Tlakové čerpadlo má dva tlakové výstupy, z nichž jeden výkonově slabší je určen pro částečné zatížení, druhý výkonnější výstup je určen pro plné zatížení. V případě poklesu požadavku zvlhčovacího výkonu pod hodnotu 50 % jmenovitého výkonu zařízení se vypne přívod vody pro polovinu trysek. Při snížení průtoku vzduchu na 70 % jmenovitého množství je automaticky snížen výkon tlakového čerpadla.

Technické parametry

Zvlhčovací výkon: 4-56 l/hod, typ LPS 72: 10-90 l/hod, typ LPS 110: 20-130 l/hod
Elektrický příkon: typ LPS 45: 0,15 kW, typ LPS 72: 0,16 kW, typ LPS 110: 0,18 kW
Jmenovitý proud: typ LPS 45: 1,9 A, typ LPS 72: 2,1 A, typ LPS 110: 2,7 A
Napájecí voda: vodivost 5 – 20 mS / cm, pH: 7+/ -1, teplota 5 až 40°C (max. 60°C), tlak 0,1 až 0,5 MPa,
Délka zvlhčovací sekce: 0,9 m
Vířivé moduly VORTEX, rozměry: 150 x 150 mm. Moduly jsou dodávány jednotlivě a mohou být smontovány do modulové stěny o potřebném počtu VORTEX modulů.
Počet vířivých modulů VORTEX: typ LPS 45: 15 ks, typ LPS 72: 22 ks, typ LPS 110: 32 ks
Optimální rychlost proudění vzduchu pro zajištění absorpce vlhkosti: 0,9 až 2,8 m / s. Je-li rychlost proudění mimo tento rozsah, může způsobit špatnou činnost systému.
Tlaková ztráta modulová stěny VORTEX: 10 Pa při rychlosti vzduchu 2,0 m / s
Napájení: 230 V / 50 Hz,
Externí řídící signál: V/mA 0-10 V / 4-20 mA
Třída filtrace vstupního vzduchu do zvlhčovací komory: F7
Tlakovou ztráta odlučovače kapek: 75 Pa při rychlosti vzduchu 2,0 m / s, průměrná hustota vzduchu 1,2 kg / m3.
Zvlhčování sekce: doporučená délka min. 0,9 m. Celkový prostor včetně lapače klapek by měl mít délku min 1,5 m, sklon sekce: nejméně 1,5° ve směru proudění, vodotěsná. Odvod vody musí být na konci zvlhčovací sekce v místě odpadní vaničky.

Řídící systém

Umožňuje nastavovat a monitorovat provozní parametry:

Hygromatik Atomizer LPS Vortex - obrázek č. 06 Displej řídicí jednotky

 • nastavení řídícího signálu,
 • nastavení času automatického proplachování,
 • možnost manuálního proplachování,
 • nastavení nadproudové ochrany elektrického motoru čerpadla v případě velkého přetlaku,
 • signalizace provozních poruch,
 • resetování poruchových signálů,
 • autodiagnostika zařízení,
 • počítadlo provozních hodin,
 • ruční start systému bez vnějšího ovládání,
 • zónová regulace, pokud je systém rozšířen.