Softwarové vybavení

Softwarové vybavení je určené pouze pro modelovou řadu zvlhčovačů SLEMSE. Jedná se o regulaci jednostupňovou ZAP/VYP, nebo s možností plynulé regulace s externím signálem 0(2)–10 V, 0(2)–20 mA, 0—140 Ohm. Jiný typ signálu se nastavuje softwarově ve výrobě a je nutné jej při objednání předem sdělit.

Popis software

  • Regulace jednostupňová ZAP/VYP.
  • Plynulá regulace externím regulačním signálem 0 – 5 V DC, 0 – 10 V DC, 0 – 20 V DC, 0 – 10 mA DC, 0 – 20 mA DC, 0 – 140 Ohm. Jiný typ řídícího signálu je možný (na vyžádání).
  • Nastavení nominálního výkonu zařízení v rozsahu 25 – 100 %.
  • Bezpečnostní blokovací kontakt.
  • Volba délky časového úseku odkalování.
  • Nastavení periody pravidelného odkalování zařízení.
  • Autodetekce závad.
  • Automatické hlášení poruchových stavů.
  • Výstup pro hlášení provozního stavu zařízení.
  • Příprava pro napojení na Modbus RTU.

Regulace

Regulace Standard Line (SL)

Softwarové vybavení Standard Line (SL) - regulace