Atomizer HPS Vortex – Vysokotlaký vířivý rozprašovač pro tvorbu studené mlhy

Adiabatické zvlhčování a chlazení HPS Vortex - ObrázekAplikace systému adiabatického zvlhčování Hygromatik HPS se systémem vířivých modulů VORTEX je vhodné především v provozech, kde klasické využití parních elektrických generátorů se stává již energeticky náročné, případně jsou na zařízení kladeny velké zvlhčovací výkony.

Systém adiabatického zvlhčování Hygromatik HPS má rozsáhlé možnosti využití. Svojí konstrukcí a výkonem je primárně určen k instalaci a použití ve vzduchotechnických a klimatizačních systémech. Systém je provozně spolehlivý, výkonný, snadno použitelný a především má nízké provozní náklady.

Adiabatické zvlhčovací zařízení Hygromatik HPS se systémem vířivých modulů VORTEX odpovídá současnému stavu poznání vědy a techniky.

Technologie systému Hygromatik HPS s moduly VORTEX je založena na atomizaci vody, kdy v tlakové trysce dochází ke tvorbě studené vodní mlhy, která je současně promíchávána a unášena proudem vzduchu ve vzduchotechnické komoře. Vedlejším doprovodným fyzikálním jevem adiabatického zvlhčování vzduchu je jeho citelné ochlazení. Intenzita adiabatického ochlazení záleží na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Při návrhu sestavy zařízení Hygromatik HPS je nutné především zvážit, zda distribuční komponenty vzduchotechnického řetězce odpovídají, respektive jsou konstrukčně a provozně přizpůsobené specifickým provozním podmínkám systému Hygromatik HPS. Jedná se především o odolnost vůči korozi a mikrobiologickou odolnost. Celá sestava zařízení nesmí umožnit růst a šíření mikroorganismů.

Všechny použité materiály Hygromatik HPS jsou mikrobiologicky inertní a konstruovány pro snadnou údržbu.

Sestava systému

Zvlhčovací systém se sestává z těchto hlavních prvků:
 • vysokotlaké čerpadlo,
 • rozvody vody,
 • zvlhčovací komora s moduly Vortex a s odlučovačem kapek,
 • SPS-systém řízení a regulace.

Popis činnosti systému HPS

Adiabatické zvlhčování a chlazení HPS Vortex - Obrázek 2

Zařízení je provozováno na demineralizovanou pitnou vodu, která je vysokotlakým pístovým čerpadlem s proměnným provozním tlakem 25 až 75 bar dávkována do vysokotlakých trysek rozprašovacích prvků VORTEX. Čerpadlo pohání bezúdržbový asynchronní motor s variabilním výkonem v rozsahu frekvence 9-50Hz/230V.

Vysokotlaká tryska vytváří z odsolené pitné vody ultra jemnou mlhu. Vířivé moduly VORTEX díky své speciální konstrukci vytváří turbulentní vzduchové proudění, které zajistí vytvoření homogenní vodní mlhy. Protože většina vodních kapiček má průměr menší než 50 μm, nedochází k téměř žádné tvorbě vodních kapiček. Pro případ, že by z nějakého provozního důvodu došlo ke tvorbě a unášení kapek, jsou na výstupu zvlhčovací komory instalované dva, v sérii za sebou umístěné drátěné separátory (odlučovače kapek) s nízkou tlakovou ztrátou. Prostor zvlhčovací sekce je bez jakýchkoliv vnitřních překážek, a svojí konstrukcí je uzpůsobena pro snadnou kontrolu provozu, servis a čištění zařízení. V případě, že vysokotlaký systém Hygromatik HPS je v režimu nečinnosti po dobu 24 hodin, systémem se automaticky pravidelně čistit. Tímto způsobem je zamezeno růstu bakterií ve stojaté vodě. Před každým spuštěním systému probíhá proplachovací cyklus v délce cca 10 sec.

Adiabatické zvlhčování a chlazení HPS Vortex - Obrázek 3

Systém HPS je možné provozovat v plném, nebo v částečném výkonovém zatížení (20-100 %). Při plném zatížení jsou všechny trysky napájené tlakovou vodou. Při částečném zatížení řídicí systém vypne prostřednictvím elektromagnetických ventilů přívod vody pro přibližně poloviny trysek. Tlakové čerpadlo je konstruováno tak, že jeden jeho výstup pokrývá plné zatížení, a druhý menší výstup je určen pro částečné zatížení. V případě, že externí řídící signál požadovaného zvlhčovacího výkonu klesne pod hodnotu 50 % svého výkonového rozsahu, vysokotlaká tryska vypne přívod vody pro polovinu trysek. Při snížení průtoku vzduchu na 70 % jmenovitého množství, je automaticky snížen výkon tlakového čerpadla.

Technické parametry

Zvlhčovací výkon: typ HPS 250: 46-260 l/hod, typ HPS 500: 90-520 l/hod
Elektrický příkon: typ HPS 250: 0,94 kW, typ HPS 500: 1,6 kW
Jmenovitý proud: typ HPS 250: 4,0 A, typ HPS 500: 6,7 A
Napájecí voda: vodivost 5 – 20 mS / cm, pH: 7+/ -1, teplota 5 až 40°C (max. 60°C), tlak 0,1 až 0,5 MPa,
Délka zvlhčovací sekce: 0,9 m
Vířivé moduly VORTEX, rozměry: 150 x 150 mm. Moduly jsou dodávány jednotlivě a mohou být smontovány do modulové stěny o potřebném počtu VORTEX modulů.
Počet vířivých modulů VORTEX: typ HPS 250: 6-39 ks, typ HPS 500: 18-104 ks
Optimální rychlost proudění vzduchu pro zajištění absorpce vlhkosti: 0,9 až 2,8 m / s. Je-li rychlost proudění mimo tento rozsah, může způsobit špatnou činnost systému.
Tlaková ztráta modulová stěny VORTEX: 10 Pa při rychlosti vzduchu 2,0 m / s
Napájení: 230 V / 50 Hz,
Externí řídící signál: V/mA 0-10 V / 4-20 mA
Třída filtrace vstupního vzduchu do zvlhčovací komory: F7
Tlakovou ztráta odlučovače kapek: 75 Pa při rychlosti vzduchu 2,0 m / s, průměrná hustota vzduchu 1,2 kg / m3.
Zvlhčování sekce: doporučená délka min. 0,9 m. Celkový prostor včetně lapače klapek by měl mít délku min 1,5 m, sklon sekce: nejméně 1,5° ve směru proudění, vodotěsná. Odvod vody musí být na konci zvlhčovací sekce v místě odpadní vaničky.

Řídicí systém

Umožňuje nastavovat a monitorovat provozní parametry:

Adiabatické zvlhčování a chlazení HPS Vortex - Obrázek 4

 • nastavení řídícího signálu,
 • nastavení času automatického proplachování,
 • možnost manuálního proplachování,
 • nastavení nadproudové ochrany elektrického motoru čerpadla v případě velkého přetlaku,
 • signalizace provozních poruch,
 • resetování poruchových signálů,
 • autodiagnostika zařízení,
 • počítadlo provozních hodin,
 • ruční start systému bez vnějšího ovládání,
 • zónová regulace, pokud je systém rozšířen.